educatie

Voorschools Onderwijs

Primair Onderwijs

Voortgezet Onderwijs

BoekStart in de kinderopvang

BoekStart is een programma dat het lezen met heel jonge kinderen wil bevorderen én ouders met jonge kinderen wil laten genieten van boeken. BoekStart gaat uit van de gedachte dat kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken een voorsprong (op school) ontwikkelen waar ze hun hele leven voordeel van hebben.

de Bibliotheek op school (dBos)

Met de Bibliotheek op school willen we kinderen en jongeren stimuleren meer te lezen, thuis én op school. Het verhoogt het leesplezier en vergroot hun mediawijsheid. Want hoe ga je verstandig om met internet, sociale media en games? Met dBos werken ze spelenderwijs aan hun taal en algemene ontwikkeling.

VoorleesExpress Harderwijk en Nunspeet: Geen kind zonder voorlezen

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen. We lezen voor, doen taalspelletjes en gaan samen met de ouders aan de slag met taal en leesplezier. Dat doen we door het gezin (thuis) te ontmoeten maar ook door digitale contactmomenten.

Lees meer

Digitale geletterdheid

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld waarin internet altijd heeft bestaan. Ze scrollen, liken, posten en chatten er op los. Maar dat maakt ze niet automatisch digitaal geletterd. In de 21e eeuw zijn andere vaardigheden nodig. Zoals het kritisch omgaan met informatie, verstandig mediagedrag en basiskennis van ICT.

Lees meer

Algemene voorwaarden webshop