VoorleesExpress

Niet alle kinderen worden thuis voorgelezen. Als kinderen te weinig met boeken en lezen in aanraking komen, beginnen zij vaak met een taalachterstand aan de basisschool. Het is lastig om deze achterstand daarna weer in te halen.
De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verbetert de leescultuur thuis. Zo zorgen we ervoor dat ze een goede toekomst tegemoet gaan, want alles begint met het beheersen van de taal.

De VoorleesExpress: geen kind zonder voorlezen!

De VoorleesExpress - in het kort

Wat doet Bibliotheek Noordwest Veluwe

Bibliotheken vormen de verbinding tussen onderwijs, welzijn en thuis.
De VoorleesExpress sluit aan op andere landelijke leesbevorderingsprogramma's als Boekstart en Bibliotheek op School.
Het project helpt de Bibliotheek om haar maatschappelijke positie vorm te geven, meer met vrijwilligers te werken en laag taalvaardige gezinnen met jonge kinderen te bereiken.

Meer weten over de VoorleesExpress?

Wil je meer weten? Kijk dan op www.voorleesexpress.nl.
Je kunt ook contact opnemen met Sandra Timmer, projectleider VoorleesExpress Harderwijk voorleesexpress@bnwv.nl /06-23774591