Digitale geletterdheid

Kinderen en jongeren groeien op in een wereld waarin internet altijd heeft bestaan. Ze scrollen, liken, posten en chatten er op los. Maar dat maakt ze niet automatisch digitaal geletterd. In de 21e eeuw zijn andere vaardigheden nodig. Zoals het kritisch omgaan met informatie, verstandig mediagedrag en basiskennis van ICT.

Om kinderen en jongeren nu en in de toekomst mee te laten doen in een wereld vol media, is het belangrijk dat digitale geletterdheid een vaste plek in het onderwijs krijgt. De bibliotheek speelt hierin een belangrijke rol. De bibliotheek is naast warenhuis ook wegwijzer.

De uitbreiding van het leesplan met een mediaplan geeft handvatten om in een doorgaande lijn beleid te voeren op de voor de school belangrijke thema’s van
digitale geletterdheid. Digitale geletterdheid zal naar verwachting in 2023 worden opgenomen in de kerndoelen en eindtermen van het primair en voortgezet onderwijs.

Wat is digitale geletterdheid?

Digitale geletterdheid is het geheel van vier verschillende 21e eeuwse vaardigheden.

  • ICT-basisvaardigheden: kennis hebben van standaard software en de werking van computers en netwerken.
  • Informatievaardigheden: leren hoe je informatie moet zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken.
  • Mediawijsheid: bewust, kritisch en actief omgaan met media.
  • Computational thinking: het praktisch en creatief inzetten van digitale technologie om een probleem in stapjes op te lossen.

Ons aanbod digitale geletterdheid