de Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school (dBos) willen we kinderen en jongeren stimuleren meer te lezen, thuis én op school. Het verhoogt het leesplezier en vergroot hun mediawijsheid. Want hoe ga je verstandig om met internet, sociale media en games? Met dBos werken ze spelenderwijs aan hun taal en algemene ontwikkeling.

Ze groeien op tot volwassenen met meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt en in het leven. Met dBos slaan scholen, bibliotheek en de gemeente de handen ineen.
De tijd van docenten is vaak te beperkt om de beoogde taalresultaten te behalen. Met de expertise die dBos levert is dit wel mogelijk.

Het landelijke programma van dBos bestaat uit zeven bouwstenen. Maar wij – de scholen, de bieb en de gemeente – geven hier onze eigen lokale invulling aan. Samen maken we het programma op maat, zodat het past bij de waardes en belangen van onze inwoners en regio.

De Bibliotheek op school zorgt ervoor dat kinderen beschikken over alle gereedschappen om uit te groeien tot kritische, mondige burgers. Let op, de keuze voor dBos is een lange termijnkeuze: de genoemde resultaten worden alleen bereikt bij een samenwerking van minstens drie jaar.

  • Elke school beschikt over een actuele, aantrekkelijke en afwisselende boekencollectie om het leesplezier onder leerlingen te vergroten. Wij leveren als bibliotheek 2 boeken per leerling binnen dit programma.
  • De focus van dBos ligt niet alleen op leesbevordering, maar ook op digitale geletterdheid en mediawijsheid.
  • Met de monitor kunnen we samen jaarlijks meten wat de behaalde resultaten zijn en aansturen op nieuwe leerdoelen in het volgende jaar.
  • Leerlingen op dBos scholen scoren bewezen positievere resultaten op hun leesmotivatie, woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven.

Meer weten over dBos? Lees dan onze factsheet!

Digitale geletterdheid naast leesbevordering

Naast de lees bevorderende activiteiten en de collectie zetten we ook in op digitale geletterdheid. Kinderen en jongeren groeien op in een wereld waarin internet altijd heeft bestaan. Ze scrollen, liken, posten en chatten er op los. Maar dat maakt ze niet automatisch digitaal geletterd. In de 21e eeuw zijn andere vaardigheden nodig. Zoals het kritisch omgaan met informatie, verstandig mediagedrag en basiskennis van ICT.

Om kinderen en jongeren nu en in de toekomst mee te laten doen in een wereld vol media, is het belangrijk dat digitale geletterdheid een vaste plek in het
onderwijs krijgt. De bibliotheek speelt hierin een belangrijke rol. De bibliotheek is naast warenhuis ook wegwijzer. Speciaal voor het basisonderwijs
heeft Bibliotheek Noordwest Veluwe een aantal educatieve programma’s ontwikkeld om bij u op uw dBos-school aan de slag te gaan met digitale
geletterdheid. Voor de educatieve programma’s op het gebied van leesbevordering kunt u hier klikken.

Meer informatie: www.debibliotheekopschool.nl.

Contactpersoon De Bibliotheek op School
Aimée Streefland: educatie@bibliotheeknwveluwe.nl