VoorleesExpress Harderwijk en Nunspeet: Geen kind zonder voorlezen

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen. We lezen voor, doen taalspelletjes en gaan samen met de ouders aan de slag met taal en leesplezier.

Dat doen we door het gezin (thuis) te ontmoeten maar ook door digitale contactmomenten. Ze maken ook kennis met de bibliotheek en worden 20 weken lang begeleid door een voorleesvrijwilliger en een coördinator. Zo werken we samen met de ouders aan het stimuleren van de taal en de woordenschat.

Ouders die hun kinderen actief stimuleren bij hun taalontwikkeling, door veel voor te lezen en ze aan te moedigen zelf te lezen, zorgen ervoor dat hun kinderen gemotiveerder zijn om te lezen, meer lezen en leesvaardiger zijn. Hierdoor presteren deze kinderen beter op school. Deze positieve invloed blijft gedurende de verdere levensloop aanwezig. Ouders kunnen het best zo vroeg mogelijk met een positieve leesopvoeding beginnen.