Taalvrijwilliger

Als taalvrijwilliger ben je écht van betekenis! Niet alleen lever je een wezenlijke bijdrage aan een betere taalvaardigheid van volwassenen, je zorgt er daardoor ook voor dat ze verder komen in hun leven. De taalvrijwilliger helpt mensen één-op- één of in een klein groepje om beter te leren lezen, schrijven, spreken en soms ook met rekenen.

Wat doet een taalvrijwilliger?

Beter Nederlands lezen en schrijven

Oefenen met het Nederlands

Taalvrijwilliger worden?

Het Taalhuis is per e-mail en telefoon bereikbaar (tijdens kantooruren), stuur een e-mail naar taalhuis@bnwv.nl of bel naar:

  • Eerste aanspreekpunt voor taalvrijwilligers - Ilona van den Hoek & Jacomien Verhage - 06 20922255
  • Specialist Taalvaardigheden Nunspeet, Elspeet & Harderwijk – Hester Slegtenhorst - 06 57512983
  • Specialist Taalvaardigheden Ermelo & Putten – Karlijn Pippel - 06 82055843

Aanmelden als Taalvrijwilliger kan ook direct via deze link.

Wij zoeken taalvrijwilligers voor het Taalcafé Harderwijk, Putten, Nunspeet en Elspeet!

Het Taalcafé zoekt versterking in het team van taalvrijwilligers. Het Taalcafé is een plek waar anderstaligen kunnen oefenen met het beter spreken en lezen van de Nederlandse taal. Meer lezen over wat een Taalvrijwilliger van het Taalcafé doet? Lees dan verder!

Lees meer!


Landelijke campagnes

Landelijk wordt er ook veel aandacht besteeds aan het verlagen van laaggeletterdheid. Deze campagnes kunnen je helpen met de begeleiding van een cursist. Bekijk ze hieronder.

Het begint met taal

Taal en contact zijn onmisbaar om mee te doen. Taalcoaching - online of fysiek - is hét middel voor de 600.000 nieuwkomers in Nederland die de taal willen oefenen.

Naar de website

Taal voor het leven

De aanpak Taal voor het leven helpt gemeenten en organisaties met het organiseren van scholing voor mensen die laaggeletterd zijn en beter willen leren lezen, schrijven, spreken, rekenen of betere digitale vaardigheden willen krijgen.

Naar de website

Gelderland geletterd

In Gelderland werken we samen aan het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. Op dit kennisplatform delen de Gelderse partners kennis, mogelijke oplossingen en ervaringen waar anderen geïnspireerd mee verder kunnen.

Naar de website