Doorverwijzers

Welkom bij Taalhuis Noordwest Veluwe!

Laaggeletterden kunnen in het Taalhuis informatie en advies krijgen over cursussen basisvaardigheden. Na een intake worden zij doorverwezen naar een passend aanbod. Ken jij mensen die beter willen lezen, schrijven en spreken? Wij kunnen hen verder helpen!

  1. Ken je iemand die hulp nodig heeft met beter lezen, schrijven en spreken?

  2. Het Taalhuis kan je verder helpen! Bel met 06 575 12 983.

  3. Of mail naar taalhuis@bnwv.nl.


Landelijke campagnes

Landelijk wordt er ook veel aandacht besteeds aan het verlagen van laaggeletterdheid. Ben je benieuwd welke landelijke campagnes er zijn? Bekijk ze hieronder.

Het begint met taal

Taal en contact zijn onmisbaar om mee te doen. Taalcoaching - online of fysiek - is hét middel voor de 600.000 nieuwkomers in Nederland die de taal willen oefenen.

Taal voor het leven

De aanpak Taal voor het leven helpt gemeenten en organisaties met het organiseren van scholing voor mensen die laaggeletterd zijn en beter willen leren lezen, schrijven, spreken, rekenen of betere digitale vaardigheden willen krijgen.

Gelderland geletterd

In Gelderland werken we samen aan het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. Op dit kennisplatform delen de Gelderse partners kennis, mogelijke oplossingen en ervaringen waar anderen geïnspireerd mee verder kunnen.