Het Taalhuis Noordwest Veluwe heeft de kwaliteit op orde!

Gepubliceerd op: 7 december 2023 11:09

Het Taalhuis heeft in november een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet het Taalhuis aan belangrijke kwaliteitsnormen.

Het Taalhuis Noordwest Veluwe scoorde op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft het Taalhuis de bevestiging gekregen dat de functies, organisatie en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

Het taalhuis is erg blij met de uitslag. “We zijn trots op de certificering van het Taalhuis Noordwest Veluwe. Maar we zijn nog meer trots op al onze vrijwilligers en medewerkers die zich inzetten voor het Taalhuis. Met deze inzet helpen we inwoners met een taalvraag verder in de maatschappij.” 

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.