opzeggen

Je abonnement kun je te allen tijde opzeggen. Nadat je ten minste 1 jaar lid bent geweest, ontvang je het teveel betaalde abonnementsgeld naar rato retour.

De opzegging van je abonnement gaat in bij de vervaldatum. Indien je langer dan een jaar lid bent geweest, kun je je jaarabonnement per maand opzeggen. Restitutie van het abonnementsgeld is mogelijk naar rato, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. (Wet van Dam)

Indien je restitutie wilt van het resterende abonnementgeld kun je dit aan de Bibliotheek kenbaar maken. Dit zal aan je overgemaakt worden via de bank met aftrek van €3,50 administratiekosten. Als je het lidmaatschap beëindigt, dienen alle geleende materialen te zijn ingeleverd en er geen bedragen meer open staan op de lenerspas.

Opzeggen kan in de bibliotheek, telefonisch, via de e-mail of schriftelijk.