tarieven

 • inschrijfkosten boven de 18 jaar - € 3,50 
 • telaattarief* per dag - € 0,15
 • leengeld Sprinter - € 1
 • reserveren van materialen buiten onze bibliotheek - € 5,50
 • gebruik computer - € 0,20 per 5 minuten
 • fotokopie A4 zwart/wit - € 0,10
 • fotokopie A4 kleur - € 0,40
 • fotokopie A3 zwart/wit - € 0,20
 • fotokopie A3 kleur - € 0,80
 • Vervangende pas - € 5
 • Administratiekosten - € 5
 • Vervangend RFID label - € 5

*Het versturen van de inleverattenties per mail is een extra service waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Wij zijn namelijk bij het verzenden van de berichten afhankelijk van verschillende emailproviders. Soms kunnen de berichten niet aankomen of in de spam belanden. Wij adviseren je dan ook om de inleverdatum ook op een andere wijze te registreren, bijvoorbeeld via een uitleenbon of door in te loggen op onze website of via de app.