partners

De Bibliotheek kan niet zonder goede partners. Daarom willen we ze op deze pagina in het zonnetje zetten. We bevelen hen van harte aan.

Seniorweb Harderwijk
Het is hun missie om participatie en zelfontplooiing te bevorderen onder alle vijftigplussers in Harderwijk e.o. Belangrijke voorwaarde voor hen daarbij is dat dit alles gedaan wordt door en voor 50-plussers

Ze doen dit door vraaggericht te werken, door kwaliteit trainings- en leermateriaal te bieden, door de trends te volgen, en te werken met gemotiveerde vrijwilligers als docent. 

Lionsclub Harderwijk 
De Lionsclub Harderwijk is een inspirerende club van enthousiaste mannen woonachtig in Harderwijk/Ermelo en omgeving. Lions helpen veel en op veel manieren. Het is een van de doelstellingen van de wereldwijde Lions organisatie: We Serve.

Ze organiseert acties en evenementen, soms om fondsen te werven voor goede doelen, soms door zelf de handen uit de mouwen te steken en als vrijwilliger aan de slag te gaan. Twee van de meest bekende activiteiten zijn de jaarlijkse boottocht voor ouderen
en gehandicapten en de organisatie van het Groot Harderwijks Dictee.

ZorgDat
De welzijnsorganisatie van Harderwijk waar u terecht kunt met al uw vragen. In een samenleving is iedereen van betekenis voor elkaar. Om dat te bereiken biedt ZorgDat in alle levensfases stimulering, ondersteuning, ontwikkeling en begeleiding. Hierbij is de vrijwillige inzet essentieel. ZorgDat handelt vanuit dit uitgangspunt als een consistente en professionele welzijnsorganisatie. In iedere levensfase kunt u met al uw vragen, opmerkingen en wensen bij ZorgDat terecht.