jaarverslag 2016

‘Bestrijding van laaggeletterdheid, voor de bevordering van mediawijsheid en voor leesbevordering, digitale innovatie, samenwerking en ondernemerschap zijn de centrale thema’s.’

Lees verder het Jaarverslag 2016