Ouders betrekken bij de school door ze op maat aan te spreken

Gepubliceerd op: 13 september 2019 12:05

Betrokkenheid van de ouders bij de school van hun kind is belangrijk, maar het lukt vaak niet om ze erbij te betrekken. Peter de Vries, expert ouderbetrokkenheid, kent het probleem als geen ander en denkt ook te weten hoe het anders kan: door betrokkenheid verbinding maken met de ouders. Hij vertelde dit aan basisschoolleraren, werkers in de kinderopvang en anderen die actief zijn in het onderwijs. Hij was te gast op het Taal-festival van de Bibliotheek Noordwest Veluwe.

In het kader van de Week van de Alfabetisering was dit onderwerp gekozen omdat de taalontwikkeling van kinderen zo jong mogelijk moet worden ondersteund. De betrokkenheid van de ouders is daarbij van groot belang. En dit allemaal om de laaggeletterdheid te voorkomen.

Autonomie

Volgens Peter de Vries is het beter als ouders thuis met hun kind lezen dan dat ze op school komen poetsen. ‘Ouders blijken best vaak lastig of onzichtbaar te zijn voor de scholen maar leerkrachten en docenten moeten zoeken hoe ze wel met de ouders, meer op maat, in contact kunnen komen. Ze moeten zoeken hoe ze kunnen gaan samenwerken met de ouders. Thuis gebeurt het. Kinderen ontwikkelen zich namelijk met toestemming van de ouders. Dus als een ouder lezen moeilijk vindt en niet leuk of er slechte ervaringen mee heeft gehad in de jeugd dan zal hij of zij dat meestal onbewust overdragen op het kind. De ouder wil pijn voorkomen en wil niet dat het kind ook gaat falen met lezen. Leerkrachten moeten daarom leren hoe de ouders de kinderen kunnen versterken. Ouders zijn de pleitbezorgers van de kinderen. Essentieel daarbij is dat bij de ouders en de kinderen de autonomie ofwel de zelfverantwoordelijkheid wordt versterkt.’ 

Verbinding

‘Taal is zo belangrijk in het dagelijks leven dat het essentieel is dat er op school veel aandacht voor is. De ouders spelen daarbij een grote rol. We weten inmiddels dat ouders ook betrokken willen zijn, maar daartoe moeten leerkrachten, het Taalhuis, de Bibliotheek, peuterspeelzalen en taalaanbieders aan de slag om die ouders te bereiken. Op het Taal-festival was die verbinding en bewustwording te vinden’, aldus Corry Mosterd-Blanksma van het StartCollege van Landstede, één van de organisatoren. Nelie van der Velde van mede-organisator TopTaal vindt ook dat het belang van de ouder in het gezin door alle partijen goed wordt onderkend. ‘Op de informatiemarkt in de Bibliotheek was goed te zien dat er zowel binnen zorginstellingen, kinderdagverblijven en scholen al veel is ontwikkeld op dat vlak. Mooi was het contact te zien tussen de organisaties onderling en de wil om steeds meer van elkaars expertise gebruik te maken.’

Geel koffertje

Fatima Essabani, taalcoördinator van de Bibliotheek Noordwest Veluwe kreeg meer dan 25 jaar geleden, via haar basisschool boeken mee in een geel koffertje. Dat deed de school om kinderen met ouders met een andere taalachtergrond te helpen. Fatima nam het mee naar huis en haar moeder borg het keurig op. ‘Mijn moeder kon toen niet lezen en schrijven. Ze was druk met het zorgen voor haar zeven kinderen.’ Omdat de school vergat om te vragen of moeder hulp nodig had bij het voorlezen bleef het gele koffertje dicht en heeft Fatima nooit het boekje kunnen lezen.

Buddy’s

De moeder van Fatima was volgens Peter de Vries geholpen geweest als de school voor haar een buddy had geregeld. Een ouder van dezelfde school die wel wil helpen met lezen en voorlezen. ‘Dat kan de school alleen doen als er beter contact wordt gezocht met iedere individuele ouder. Daarbij moeten de ouders vertrouwen krijgen. Nu is het vaak nog zo dat leerkrachten vertrouwen vragen van de ouders. Zodra scholen zich autonoom gaan opstellen, gaan ouders zich verweren. Als je dit weet om te draaien, wordt de samenwerking met school effectiever’.

Taalontwikkeling

‘Op deze manier werken vergt een omslag in denken. Zeker ook nu gewerkt wordt met goede leerlingvolgsystemen als ParnasSys (basisschool) en Magister (middelbare school). Groot nadeel is daarbij dat het kind en de prestaties constant worden gemeten. Ik vind het een ziekmakend systeem waarin kinderen worden bekeken alsof het machines zijn. Het is niet goed om kinderen steeds de maat te nemen. Stop de opjaag- en de testcultuur.’, zegt expert ouderbetrokkenheid Peter de Vries. ‘Voor de taalontwikkeling is het meest belangrijk dat gekeken wordt naar wat de ouder kan en niet kan en waar het dus hulp (op maat) bij nodig heeft.’ Dit is nodig voor het hele onderwijs maar zeker voor het taalonderwijs. Er zijn nu al 2,5 miljoen laaggeletterde Nederlanders en steeds meer jongeren komen laaggeletterd van school. Het Taalhuis van de Bibliotheek is blij dat steeds meer partners zich met hen sterk maken voor minder laaggeletterden.

Taalhuis Noordwest-Veluwe

Het Taalhuis is er voor iedereen met een taalvraag. Voor geboren en getogen Nederlanders en voor mensen die al langer in Nederland zijn. Alle taalvragen voor volwassenen onder één dak. In een groep les krijgen of liever alleen met een taalmaatje? Samen zoeken we naar de beste mogelijkheden.Neem contact op via taalhuis@bnwv.nl of bel 06-57512983