Jan Hoogenberg en Germa Greving leiden het Grote Lijsttrekkersdebat op 19 maart

Gepubliceerd op: 12 maart 2018 17:09

Het Grote Lijsttrekkersdebat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart is voor het eerst in handen van het Politiek Café Ermelo, een initiatief van Bibliotheek Noordwest Veluwe. Debatleiders zijn Jan Hoogenberg, directeur van Bibliotheek Noordwest Veluwe, en Germa Greving, sinds september vorig jaar directeur van Museum Het Pakhuis Ermelo.

De onderwerpen die tijdens het debat aan bod komen leveren genoeg stof op voor spraakmakende discussies. Van 'Moet de gemeente bijvoorbeeld goedkope woningbouw subsidiëren om zodoende eindelijk genoeg betaalbare woningen te realiseren?', 'Vormt massatoerisme een bedreiging voor de natuur en het woongenot van Ermelo?' tot 'Moet in elke wijk een windmolen worden geplaatst voor een klimaatneutraal Ermelo in 2030?'. Bovendien mag het publiek zaken die ze hoog zitten aan de lijsttrekkers voorleggen.

Naast Theatergroep Spiegel verleent dorpsdichter Fiet van Beek haar medewerking aan het lijsttrekkersdebat. Een tweemansformatie verzorgt de achtergrondmuziek in de pauze en na afloop van het debat. De verwachting is dat het lijsttrekkersdebat rond 21.45 uur is afgelopen.

Belangstellenden kunnen mee discussiëren op Twitter met #debatermelo


Lijsttrekkersdebat Ermelo
Dinsdag 19 maart 19.30 – 21.45 uur
locatie De Dialoog in Ermelo