Bibliotheek en St.Kinderspeelzalen Harderwijk gaan samenwerken

Gepubliceerd op: 12 maart 2020 13:36

Woensdagmorgen keken de kinderen van peuterspeelzaal ‘het dolfijntje’ van SKH al reikhalzend uit naar de komst van Alice ten Brinke, directeur st. Kinderspeelzalen Harderwijk en Ben van Heesbeen, directeur Bibliotheek Noordwest Veluwe. Het was een spannende ochtend want er werd iets heel bijzonders in de groep besproken. Beide directeuren waren aanwezig om een driejarig samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Beide peuterspeelzalen zitten aan een school vast waarmee de Bibliotheek al langdurige samenwerkingen heeft, de zogenaamde ‘De Bibliotheek op School’ samenwerkingen. Het gaat hierbij om de Harderwijkse scholen het Startblok en de Parel. Door deze samenwerking is er niet alleen oog voor leesbevordering en leesplezier gedurende de basisschooltijd, maar ook al in de jaren daarvoor. Daarmee wordt er een hele belangrijke basis gelegd voor de jaren er na.

Deze twee speelzalen gaan dagelijks met de jongste kinderen aan de slag met voorlezen en taalbevordering. De Bibliotheek gaat de medewerkers trainen in interactief voorlezen en in het maken van een voorleesplan. Zij worden hierbij ondersteund door een leesconsulent die ook in de groep ondersteuning biedt en voorleest. Door deze voorzieningen te realiseren krijgen voorlezen en leesbevordering een vaste plek binnen de peuterspeelzalen.

BoekStart in de Kinderopvang

De meerjarige samenwerking is in het kader van het landelijke programma ‘BoekStart in de Kinderopvang’. Dit programma heeft als doel om kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers via de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven intensief met boeken en het lezen daarvan in aanraking te brengen. In samenwerking met SKH wordt er een stimulerende leesomgeving voor kinderen gemaakt. Alle kinderen worden gratis lid van de Bibliotheek en de 2 speelzalen beschikken straks over een goed gevulde boekenkast met mooie prentenboeken, voorleesboeken en kijkboeken. Per peuterspeelzaal leidt de bibliotheek één pedagogisch medewerker op tot voorleescoördinator. 

Na de officiële ondertekening las Ben van Heesbeen voor uit het boek ‘Ik ben ik en jij bent jij’ van Karl Newson en Kate Hindley. Geanimeerd vertelde hij over dit prachtige prentenboek. Veel kinderen gaven aan thuis ook veel boekjes te hebben en ook de Bibliotheek met papa en mama te bezoeken. De ochtend werd afgesloten met een fruitmoment.