Als je leest ben je nooit alleen

Gepubliceerd op: 13 januari 2020 09:45

Goed kunnen lezen en schrijven is belangrijk. Je hebt het nodig om met de mensen om je heen te kunnen praten over wat je voelt en denkt en wilt. Thuis, op school, op het werk en in het dorp. Schrijfster Geesje Vogelaar-van Mourik wil graag mensen helpen om makkelijker te kunnen lezen. ‘Al is het maar om de gebruiksaanwijzingen van apparaten te kunnen lezen of de bijsluiter bij medicijnen.’ Ze steunt daarom het initiatief van de Bibliotheek en de Oranjehof om een meeleeskring te starten op 27 januari 2020.

Tweeëneenhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met vlot lezen en schrijven en kunnen vaak ook niet goed omgaan met de computer. Ook een paar honderd dorpsgenoten in Elspeet kunnen niet zo goed lezen. Geesje Vogelaar-van Mourik: “Mensen die uit het buitenland komen worden geholpen om onze taal te leren. Mensen die hier geboren zijn, hebben soms last van dyslexie waardoor ze moeite hebben met lezen. Zo zijn er ook mensen die heel handig zijn, maar niet zo goed kunnen leren. Als die mensen overdag hebben gewerkt en vaak ’s avonds ook nog met hun handen bezig zijn, zullen ze niet snel een boek pakken. Daardoor hebben ze vooral moeite met moeilijke woorden en kunnen ze bijvoorbeeld niet zonder hulp een formulier invullen of een officiële brief lezen. Ieder krijgt zijn talenten, maar je kunt iets doen. Het is immers zo dat als kinderen elke dag een kwartier worden voorgelezen, dat ze per jaar duizend woorden rijker zijn.” 

Vrijdagmiddag 
“Ik heb al jong ontdekt dat taal voor mij en dus voor iedereen belangrijk is. Met name om het belangrijkste boek, de Bijbel, goed te kunnen lezen. Ik vind het erg dat zoveel mensen nooit zijn voorgelezen en nooit zelfstandig een boek of een verhaal hebben uitgelezen. Dan denk ik aan mijn jeugd in de Betuwe. Mijn vader was bakker en kruidenier. Hij was ook lid van de Provinciale Staten voor de SGP, was aangesteld om te catechiseren en leidde begrafenissen, maar hij had altijd tijd voor ons. Hij kon indrukwekkend vertellen over de meest belangrijke zaken in het leven. Mijn moeder las ook voor, vooral op zondagavond, en kon een door haar gelezen verhaal prachtig weergeven. Ik ben de jongste van zes kinderen. Toen ik zes jaar was, werd ik op vrijdagmiddag door een oudere vrouw voorgelezen, die eerst boodschappen bij ons kwam halen en mij daarna in de keuken gezellig voorlas, terwijl mijn moeder in de winkel werkte. Wat mis je veel als je dit allemaal niet hebt gehad, denk ik dan.”

Meeleeskring
Geesje Vogelaar-van Mourik schreef toen ze acht jaar oud was haar eerste verhaal. Later toen ze als secretaresse bij een scholengemeenschap werkte, is haar gevraagd om de verhalen die ze af en toe schreef te publiceren. Op dit moment heeft ze ruim negentig titels op haar naam staan: boeken voor kinderen, jongeren en volwassenen. “Bij lezingen voor scholen en verenigingen merk ik dat kinderen, en ook volwassenen, voorlezen fijn vinden. Zelfs de meest drukke leerlingen worden er rustig van. Daarom lijkt mij de meeleeskring in de Oranjehof een fijn initiatief, voor jong en oud. Ik hoop dat veel dorpsgenoten de gelegenheid aangrijpen om hun taal te verbeteren. Ik ben van plan in de eerste bijeenkomst D.V. maandagmiddag 27 januari 2020, tussen half twee en half vier, een eigen verhaal voor te lezen. U kunt dan meelezen. Daarna kunnen we er met elkaar over doorpraten. Dan kunt u ook kennismaken met de vrijwilligers die de weken daarna gaan voorlezen. U kunt ook aangeven wat u wilt lezen. Mijn boeken of andere boeken. Lezen is goed voor de woordenschat, de algemene ontwikkeling en ook nog goed voor de sociale contacten. Als je leest, ben je ook nooit alleen.”Iedereen is hartelijk welkom! Noteert u de datum en het adres alvast: 27 januari 2020 in Oranjehof te Elspeet. “Dan vergeet u dat niet. Pak de kans die de Bibliotheek u biedt.”