Vlog je favoriete boek!

In de workshop 'Vlog je favoriete boek', voor kinderen uit groep 7/8, gaan de kinderen aan de slag met hun favoriete boek. De kinderen nemen van thuis of uit de (school)bibliotheek een boek mee waar ze enthousiast over zijn, en met behulp van een werkschema en vragenkaartjes maken ze een flitsende vlog over hun boek.

Workshop Boekvloggen
De focus van de workshop ligt op boekpromotie en het opdoen van 21e eeuwse vaardigheden, zoals ICT-basisvaardigheden – er wordt gewerkt met de iPad en met de app iMovie. Daarnaast leren de kinderen creatief denken, (digitaal) communiceren en samenwerken.

De workshop stimuleert het praten over boeken bij de kinderen onderling en past dus goed in het leesonderwijs. 

Voor wie: kinderen uit groep 7/8

Tijdsduur: ongeveer anderhalf uur

Waar: op de eigen locatie

Wanneer: in overleg

Kosten: € 2,- per leerling (exclusief BTW) max. 30 leerlingen per groep
(voor scholen in de gemeente Ermelo of Nunspeet: 2 personele dienstverleningsuren)
(voor scholen die ‘de Bibliotheek op School’ afnemen: 2 LMC uren)


- de Bibliotheek neemt iPads mee om mee te werken.
- wij verwachten van het internet op school gebruik te kunnen maken, de inlogcode / het wachtwoord wordt door de school aangeleverd.
- de school verzorgt leesboeken om mee te werken, of kinderen nemen zelf een boek mee van thuis.

Aanmelden: 
Wanneer je wilt reserveren voor deze workshop, stuur dan een mail naar educatie@bibliotheeknwveluwe.nl met de volgende gegevens:
- naam van de school
- groep(en) en aantal leerlingen
- contactpersoon
- voorkeursdag en –tijd (wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden)

Facturering vindt achteraf plaats. Na inschrijving krijg je nog een definitieve bevestiging. Na ontvangst van de bevestiging is de inschrijving definitief.