Preventie

Harderwijk
Aanbod CJG Harderwijk 12-23 jaar
• Gastles Loverboys, social media en Internet
• Ouderavond Loverboys, social media en Internet

Aanbod CJG Harderwijk 0-12 jaar
• Gastlessen Mediawijsheid
• Ouderavonden Mediawijsheid

Aanbod CJG Harderwijk 12-23 jaar
• Workshop: Social media en seks

Nunspeet
Mediawijsheid
• Gastles Online Veiligheid, verzorgd door HALT
• Gastles loverboys, social media en internet, verzorgd door de GGD
• Leskist mediawijsheid en digitaal pesten, uitleen verzorgd door GGD NOG
• Ouderavond over gamen/social media, verzorgd door Tactus Verslavingszorg

Putten
Preventie en voorlichting aan kinderen of aan ouders over uiteenlopende onderwerpen. Samen met de “Commissie van vijf” is een voorlichtings- en preventieprogramma gemaakt, dat voor alle basisscholen gelijk is. Verzorgd door Jeugdpunt Putten.

Ermelo 
Verzorgd door Welzijn Ermelo : aanbod volgt

Voor aanmelden of meer informatie: inge.snijder@bibliotheeknwveluwe.nl

De digitale uitdaging in het onderwijs

Doorgaande lijn Mediawijsheid