Fontaine-de-Vaucluse

(1304-1374) was een Italiaan, geboren in Arezzo, die wereldberoemd werd met zijn gedichtenbundel Liedboek (Canzoniere).
Hij wordt gezien als een van de eerste dichters van de moderne tijd. Zijn gedichten (veel sonnetten) wemelen van individuele observaties en waarnemingen. Ook nieuw zijn zijn beschrijvingen van natuurervaringen, van het beklimmen van de Mont Ventoux of van de stilte in de Vaucluse. Tot die tijd werden noch de natuur noch gevoelens op die manier onder woorden gebracht. De manier waarop hij zijn geliefde Laura bezong werd al snel hèt voorbeeld voor dichters die na hem kwamen. Ook werden in de loop der eeuwen veel van zijn liederen op muziek gezet.
De taal die hij in zijn poëzie gebruikte was het Italiaans (eigenlijk Toscaans). Wanneer hij schrijft over de klassieken, brieven schrijft of teksten produceert in zijn vakgebied, gebruikt hij het latijn, zoals in die tijd gebruikelijk was.

Foto rechts: tableau met de tekst 'Er is geen plek op aarde die mij liever is dan Vaucluse. - Petrarca'

Petrarca en Frankrijk

Wat lang niet iedereen weet, is dat deze grote Italiaanse dichter een groot deel van zijn jeugd doorbracht in Frankrijk, omdat zijn familie in 1309 verhuisde naar Avignon, in het voetspoor van paus Clemens V die daar was gaan wonen als gevolg van het pauselijk schisma.
De jonge Francesco studeerde in Frankrijk (Montpellier) en ook enkele jaren in Bologna, maar rond zijn 23ste keerde hij terug naar Frankrijk, waar hij vele jaren woonde in Fontaine-de-Vaucluse, een stil dorp zo'n 40 km oostelijk van Avignon. Hij hield van deze plek, zoals te lezen valt in dit artikel van Kees Fens uit de Volkskrant.
Weer later zou Petrarca teruggaan naar Italie, waar hij ook gestorven is.

In Fontaine-de-Vaucluse is nu een klein, aandachtig Petrarca Museum. Hier vindt u nog wat extra informatie van een bezoeker.

Mocht u plannen hebben om de Mont Ventoux te beklimmen, weet dan dat Petrarca u ooit is voorgegaan en een prachtig verslag heeft geschreven van deze tocht. De Belg Dick Wursten heeft in zijn website fragmenten opgenomen uit dit verslag en ze voorzien van zijn commentaar.

Laatst gewijzigd: 26-09-2018