dorpsdichter Ermelo

dorpsdichterermelo.nl

Sarah Scholts is op 30 maart 2019 geïnstalleerd als nieuwe Dorpsdichter van Ermelo. Zij volgt hiermee Fiet van Beek op, die deze functie als eerste Dorpsdichter heeft vervuld. Sarah gaat actuele gebeurtenissen, plekken en mensen in Ermelo door middel van gedichten onder de aandacht brengen.

Sarah Scholts
Sarah Scholts is in 1977 geboren in Ermelo en opgegroeid in Ermelo-West. In het dagelijks leven is ze medewerker Beleid en Communicatie bij woningcorporatie Woonpalet in Zeewolde. Daarnaast werkt ze als vrijwilliger in woonzorgcentrum De Amaniet. 
Waar ze tot nu toe haar schrijfsels alleen voor zichzelf aan het papier toevertrouwde zal ze de komende twee jaar met veel plezier gedichten rond speciale gebeurtenissen en actuele ontwikkelingen schrijven, publiceren en presenteren. Zoals ze het zelf benoemt: “Al schrijvend speel ik met taal. Taal kan verrassen, verbinden en verrijken. Als Dorpsdichter zet ik dat in voor Ermelo en haar inwoners. Want hebben we het niet allemaal wel eens nodig een verrassing of verbinding aangereikt te krijgen? Zonder dat nu grootser te maken dan het is. De woorden zijn er immers al. Ik zet ze in mijn gedichten, alleen maar achter elkaar”.

Dorpsdichter Ermelo
Op verzoek van Gemeente Ermelo is Bibliotheek Noordwest Veluwe in 2016 op zoek gegaan naar een Dorpsdichter in Ermelo, die met gedichten over Ermelose zaken mensen met elkaar in gesprek kan brengen. Het resultaat van deze zoektocht was de installatie van Fiet van Beek op 1 april 2016 als eerste Dorpsdichter Ermelo. Haar 2-jarige benoeming is in 2018 met een jaar verlengd. 
Na een oproep voor een nieuwe Dorpsdichter in voorjaar 2019 heeft Bibliotheek Noordwest Veluwe een aantal kandidaten voorgelegd aan een onafhankelijke jury. Deze jury heeft unaniem één kandidaat naar voren geschoven: Sarah Scholts. Zij is op 30 maart 2019, tijdens het Schrijversfestival in Museum Het Pakhuis, geïnstalleerd als Dorpsdichter Ermelo voor twee jaar. In deze functie zal zij gevraagd en ongevraagd dorpsgedichten maken en presenteren.

Website
Op de website https://dorpsdichterermelo.nl is informatie te vinden over Sarah Scholts (en de vorige Dorpsdichter van Ermelo, Fiet van Beek) en natuurlijk alle Dorpsgedichten tot nu toe. 

Gedichtenbundel 'Wie zag ooit witte pauwen? Ermelo in gedichten'
Fiet van Beek en André Troost hebben meer dan 2 jaar besteed aan het verzamelen van gedichten van Ermeloërs en gedichten over Ermelo. Uit de meer dan 150 gevonden gedichten hebben zij een keuze gemaakt, die nu in de nieuwe bundel 'Wie zag ooit witte pauwen? Ermelo in gedichten' zijn opgenomen. Deze gedichtenbundel is op 30 maart 2019 gepresenteerd bij het Schrijversfestival in Museum het Pakhuis in Ermelo en is in de boekhandel verkrijgbaar (verkoopprijs € 14,95)