dorpsdichter Ermelo

dorpsdichterermelo.nl

Fiet van Beek gaat ook in 2018 door als Dorpsdichter Ermelo. Bibliotheek Noordwest Veluwe heeft haar gevraagd nog een jaar aan te blijven. Zowel de Bibliotheek als Fiet van Beek zelf onderkennen het belang van zichtbaarheid van de functie Dorpsdichter Ermelo. Op de website https://dorpsdichterermelo.nl/ is dan ook informatie te vinden over Fiet van Beek zelf, en natuurlijk alle Dorpsgedichten tot nu toe.

Dorpsdichter Ermelo
Fiet van Beek is bij de opening van de nieuwe Bibliotheek in het gemeentehuis in maart 2016 op voordracht van Bibliotheek Noordwest Veluwe geïnstalleerd als Dorpsdichter Ermelo. In de periode 1 april 2016 t/m 31 maart 2018 zou zij, deels in opdracht, jaarlijks een aantal dorpsgedichten maken en publiceren. Dit heeft geleid tot negen dorpsgedichten in 2016 en zeven in 2017.
Bibliotheek Noordwest Veluwe heeft Fiet nu gevraagd nog een jaar langer in deze functie aan te blijven. Zo is het mogelijk een bundel met gedichten over Ermelo samen te stellen en een website voor de Dorpsdichter te maken. Fiet heeft zich bereid verklaard ook in 2018 als Dorpsdichter aan te blijven.

Website
Zowel de Bibliotheek als Fiet van Beek zelf onderkennen het belang van zichtbaarheid van de functie Dorpsdichter Ermelo. Op de website https://dorpsdichterermelo.nl is informatie te vinden over Fiet van Beek zelf, en natuurlijk alle Dorpsgedichten tot nu toe.

Gedichtenbundel over Ermelo
Naast het maken van gedichten is Fiet van Beek ook druk met het verzamelen van gedichten die in de loop van vele decennia zijn geschreven over Ermelo. Dit moet leiden tot een bundel die in de loop van 2019 zal verschijnen.

Dorpsgedicht
Tijdens Fête de la Musique in Ermelo op zaterdag 23 juni was er een voordracht door Fiet van Beek. Ook werd het dorpsgedicht onthuld door wethouder Hans de Haan.

 

BONT

Als een molen nou melk gaf,
zwart-wit, roodbruin gevlekt was,
een kalf voorzag van onderdak,
op hoeven liep en werd gekapt,
boe zou roepen en gras at,
leer verwerkte tot een jas,
stamboekvee had, eerste klas,
dan had ik het vast gevat.

Kon een rund met wieken slaan,
met zijn kop de wind in gaan,
hevig onweer wél doorstaan,
maalde het maar iets om graan,
waren er acht kanten aan,
draaiden stenen in zijn maag,
dan viel alles op zijn plaats
en had ik vandaag geen vraag.

Maar na tien jaar,
ben ik het gissen moe;
verras me, verlos me,
vertel me hoe
kreeg onze molen
als naam: De koe?

Fiet van Beek, 2018

(In 1990 sloeg de bliksem in en brandde de molen af. Na een inzamelingsactie is molen de Koe sinds 2008 weer beeldbepalend aanwezig in het Ermelose dorpsgezicht. Dit 10-jarig jubileum is de aanleiding voor dit gedicht.)