Dichter bij de vrijheid

Op dit moment ervaren veel mensen door het corona-virus dat ze worden beperkt in hun bewegingsvrijheid, juist nu we in Nederland vieren dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn van de Duitse bezetting. Wat betekent vrijheid voor jou? Vrijheid van mogen zijn wie je bent, vrij van oorlog en bezetting, vrij van ziekte, vrij van …? We nodigen alle inwoners uit Putten, Ermelo, Harderwijk, Elspeet en Nunspeet van harte uit, om met een zelfgeschreven gedichten, uiting te
geven aan de waarde van de vrijheid. Wil je meedoen? Lees dan even de dichtregels en mail je gedicht naar jack.vanzundert@bibliotheeknwveluwe.nl

Vleugels van vrijheid

Vrijheid is de ruimte om je vleugels te spreiden.
Na onderdrukking mag je jezelf weer zijn.
Al is dat moeilijk, want wie ben je nu?
Herinneringen doen soms beklemmend pijn.
Het gevoel van angst bekruipt van binnen.
Voor persoonlijke afwijzing om je heen.
Op die momenten mag je juist weten, er zijn altijd beschermende vleugels om jou heen.

Sita Wijma

Vier mei

Hij was mijn vaders oudste broer
Ik heb hem nooit gekend
Hij stierf in ’t laatste oorlogsjaar
Door een bombardement

Hij droomde graag, hij schilderde
De wereld rond zijn huis
Vanaf zijn onderduikadres
Verlangde hij naar thuis

Verraden en tewerkgesteld
Kwam hij na maanden vrij
Geallieerden onderweg
De vrijheid was dichtbij

Bevrijding kwam voor hem te laat
Geraakt door eigen vuur
Streed hij alleen en zwaargewond
Tot aan zijn stervensuur

Hij was mijn oom, oom Adriaan
Een creatieve vent
Hij werd maar tweeëntwintig jaar
Ik heb hem nooit gekend

Maar ieder jaar wordt het vier mei
Krijgt het verleden stem
En leeft hij in herinnering
Zolang ik denk aan hem

Hanneke Jongeling

Bevrijding

Met magere vingers tussen de spijlen door,
naar de broodnodige vrijheid hengelen,
meer en meer frisse adem binnenhalen,
tot de sleutel der gerechtigheid,
weer opendraait en tot ver,
in de toekomst zo blijft staan.
De lange trein met namen is nog niet door het verleden. heen gereden en verdwenen. De rails naar de dood,
tot stilstand, is omhoog gebogen; 
verder dan hier is de vrijheid wel,
maar de dood toen niet gekomen.
De zwarte dagen hielden op te bestaan,
de naamlozen huilden en verdwenen.
De vernietigingskampen kunnen we nog steeds,
een voor een noemen,
maar de daar vermoorden niet.
de vrijheid blijft hier
ten dode opgeschreven.

Michel Martinus

Vaccinatie

Vaccinatie vóór een infectieziekte
geeft meer vrijheid
dan strikte regels
tijdens een infectieziekte.

Herma Weerstra

4 Mei-Express

Holle ogen in schamele karkassen
winterjassen worden weggerukt
markeringen zijn aangebracht

uit de hemel gegriste sterren zijn
pijnlijk zichtbaar in hun ziel geëtst

met ijle rompen en kale schedels
wachten ze op het bevel
voor de eerste stap naar later

zonder vervoersbewijs reizen ze heen
de locomotief rookt weg
nu zij nog, ze weten niets

zwakke handen zwaaien tot ziens
de hemel werpt verwarrend zonlicht
op het uitstapje naar de hel

kale britsen en ijzig puntdraad
in het oord van leed en moord

maar niet alle stervelingen sterven
bevrijders trekken enkelingen
uit angstdroom en duisternis

de betraande vrijheid in.

Kees Keizer

Vrijheid

Het leven gevuld met dagen.
Met ademen, overleven, vechten,
elkaar in een kleine ruimte verdragen.

Opgesloten in het brein.
In het nieuwe abnormaal, snakkend naar bewegingsvrijheid zonder afstand.
Gaat het weg dat venijn?

Hoe teder zal de eerste aanraking  zijn, laat ik het gaan of deins ik terug?
Bevrijd van de onzichtbare vijand, wil ik mijn dierbaren omhelzen.
Een tinteling op mijn huid, een rilling over mijn rug.

Nog even,
het is nog anderhalve meter bij mij vandaan.
Wachtend op het moment dat wij de dagen weer vullen met leven.

Marion Wencker

Onbeschrijflijk

het is niet
met woorden
te beschrijven
en te bevatten
wat het met je doet
als je eerst fluitend
naar buiten loopt
omdat vrijheid
leven geeft

terwijl je ook
door het angstsignaal
van een luchtalarm
zomaar in
één keer plotsklaps
moet rennen
en de kogels
hoort fluiten
gewoon,
omdat die ander
een hekel aan je heeft

dat diegene
wil doden
en mensen
kapot wil maken
omdat deze vijand
niet aan de liefde
kan geraken

je lost niets op
met geweld, oorlog
of dictatuur

omarming,
medemenselijkheid
en verzoening
is de hamer
en het ongeschreven antwoord
op die eeuwenoude
oorlogs-geweldsmuur

 Marijn Brandsen

Zwarte herinnering

Moedig gestreden, levens gegeven
Namen geschreven, toekomst verdwenen
Stille getuigen, gepleisterde stenen
Zwarte herinnering, lang vergaan leven.

Ine Kreeftenberg

Kracht uit putten

Het verleden onder ogen zien
en van daaruit
naar de toekomst kijken
de vrijheid te benutten
om elkaar de hand te reiken
dat is wat je noemt
kracht uit Putten.

Henk Vaessen

Herdenken

De herinnering vervaagt
hoe generaties-lang geleden
al die mannen werden aangeklaagd
en, ondanks de gebeden,
onschuldig werden opgejaagd
gelaten, maar met bange schreden.

Inmiddels dreigt de tijd
de gebeurtenis te reduceren
tot niet meer dan een historisch feit
en rest ons slechts te accepteren
dat stemmen zullen zwijgen
vanwege de vergetelheid

Maar hij die nog geen woorden kent
en hier niet over na kan denken
voelt, dat als je in deze ruimte bent,
er aandacht aan moet blijven schenken
en niet vroeg genoeg beginnen kunt
met herdenken… 

Henk Vaessen

Dichtregels

  • Gedichten mogen maximaal 100 woorden bevatten en dienen op enigerlei wijze te gaan over vrijheid.
  • Gedichten worden geplaatst met de naam van de schrijver eronder.
  • Gedichten dienen respectvol geschreven te zijn, d.w.z: niet discriminerend of aanzettend tot haat.
  • Inzenders gaan akkoord met de plaatsing van hun gedicht op de website en mogelijk ook de Facebookpagina van de Bibliotheek. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Bibliotheek Noordwest Veluwe is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingestuurde gedichten.
  • Bij voorkeur aanleveren in een Word-bestand, links uitgelijnd en zonder tussenregels.

Corona Liberté

Op de ramen van de school
Het verlaten monument
Op de lege boulevard
Schrijf ik je naam

Op de bladmuziek die ooit
Voor publiek geschreven is
Op de stille saxofoon
Schrijf ik je naam

Op elk masker dat ontbreekt
Elk recept dat nog niet is
Met het zweet van wie nu strijdt
Schrijf ik je naam

Op de dertig, hun verdriet
Op elk lichaam niet gestreeld
Op de afscheidsloze kist
Schrijf ik je naam
Liberté

Ingeborg van den Berg

Gedicht over vrijheid

Een verbod
op hand in hand gaan
geeft vrije handen
nog geen vrijheid
van handelen.

Herma Weerstra

De schemer is een razzia

Zijn gedachten waren uitgemergeld
tot op het bot - demonen van de nacht
bewaakten de poort naar de dag die niet
kwam opdagen - het zinloos wachten wel

eenmaal overdag kon hij gaan en staan
dan leek hij te kunnen onderduiken
voor het verleden dat naar hem speurde
in het licht was alles te overzien -

uw naam en nummer - vooral uw nummer -
hij kon dit in het donker niet meer aan
het was ooit de verkeerde tijd en plaats
ook nu moest hij steeds alert blijven

ik mis jullie - leven jullie daar nog -
ze houden mij telkens heel lang uit slaap
stellen vragen waarop geen antwoord komt -
de schemer is een razzia weet je -

hij bleef voortaan gevangen en de dag
liet hem luchten maar de nacht hield hem vast
dan kon hij gewoon niet meer loskomen
van het geschreeuw - is het al avond?

Wietse Hummel