GEANNULEERD I.V.M. CORONA-VIRUS Voorlezen en knutselen

13 mei 2020, van 14:00 tot 15:00 | Elke week | Bibliotheek Harderwijk, Havendam 56

Kosten: gratis

Kom gezellig luisteren en knutselen in de Bibliotheek van Harderwijk. Er wordt voorgelezen van 14.00 tot 14.30 uur. Na het voorlezen wordt er met de aanwezige kinderen een half uurtje geknutseld van 14.30 tot 15.00 uur. Alle kinderen van 3-7 jaar zijn welkom om te luisteren en te knutselen.

Waarom voorlezen?
Voorlezen is voor een kind heel belangrijk. Het is gezellig, maar ook van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. Dat geldt zeker voor jonge kinderen.

In de Bibliotheek zijn veel voorleesboeken en gedichtenbundels te vinden. Daarnaast ook veel wetenswaardigheden voor ouders en andere opvoeders over het hoe en waarom van het voorlezen.

  • voorlezen is leuk en plezierig!
  • voorlezen prikkelt de fantasie en stimuleert de sociaal-emotionele vaardigheden
  • voorlezen is goed voor de taal- en spraakontwikkeling van kinderen
  • contact tussen ouderen, opvoeders en kinderen rond het boek en levenservaring
  • het helpt de luistervaardigheid en het concentratievermogen ontwikkelen
  • het stimuleert mee te denken over hoe je problemen aan kunt pakken
  • het maakt vertrouwd met allerlei soorten verhalen en verhaalpatronen
  • de wereld van jonge kinderen wordt daardoor uitgebreid
  • tot slot: omdat het een gunstig effect heeft op het zelf leren lezen

Ook in ons Servicepunt Drielanden wordt maandelijks voorgelezen en geknutseld. Elke eerste woensdag van de maand van 16:00 – 17:00 uur zijn kinderen van 3 t/m 7 jaar van harte welkom.