Voorlezen en knutselen

1 april 2020, van 16:00 tot 17:00 | Wijkhuis Drielanden, Triasplein 9, Harderwijk

Kosten: gratis

Kom gezellig luisteren en knutselen bij het Servicepunt Drielanden. Elke eerste woensdag van de maand wordt er voorgelezen en geknutseld van 16.00 - 17.00 uur. Alle kinderen van 3-7 jaar zijn welkom om te luisteren en te knutselen.

Waarom voorlezen?
Voorlezen is voor een kind heel belangrijk. Het is gezellig, maar ook van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. Dat geldt zeker voor jonge kinderen.

In de Bibliotheek zijn veel voorleesboeken en gedichtenbundels te vinden. Daarnaast ook veel wetenswaardigheden voor ouders en andere opvoeders over het hoe en waarom van het voorlezen.

  • voorlezen is leuk en plezierig!
  • voorlezen prikkelt de fantasie en stimuleert de sociaal-emotionele vaardigheden
  • voorlezen is goed voor de taal- en spraakontwikkeling van kinderen
  • contact tussen ouderen, opvoeders en kinderen rond het boek en levenservaring
  • het helpt de luistervaardigheid en het concentratievermogen ontwikkelen
  • het stimuleert mee te denken over hoe je problemen aan kunt pakken
  • het maakt vertrouwd met allerlei soorten verhalen en verhaalpatronen
  • de wereld van jonge kinderen wordt daardoor uitgebreid
  • tot slot: omdat het een gunstig effect heeft op het zelf leren lezen

Ook in onze vestiging Harderwijk in het Huis van de Stad wordt voorgelezen en geknutseld. Elke woensdag van 14:00 – 15:00 uur zijn kinderen van 3 t/m 7 jaar van harte welkom.