Lezing Bas de Gaay Fortman

21 maart 2017, van 20:00 tot 22:00 | Bibliotheek Harderwijk

Kosten: kaarten € 10,- per stuk

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Op 21 maart organiseert Bibliotheek Noordwest Veluwe in de Bibliotheek Harderwijk een lezing van Bas de Gaay Fortman. De Gaay Fortman was in de jaren zeventig en tachtig een prominent politicus en was onder meer Tweede Kamerlid en senator voor Groen Links (PPR).

De Gaay Fortman
Bas de Gaay Fortman is tegenwoordig verbonden aan het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) in Utrecht. Hij is hoogleraar Political Economy of Human Rights aan de Universiteit Utrecht en emeritus hoogleraar Political Economy aan het Institute of Social Studies in Den Haag. Tevens is De Gaay Fortman Chair van het Working Programme "Ordering and disordering: states societies and conflict" van the Netherlands Research School for Development Studies (CERES) verbonden aan de Universiteit Utrecht en had hij zitting in de subcommissies mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking van de Adviesraad Internationale Vraagstukken.

Afgelopen jaar verscheen van de hand van Bas de Gaay Fortman een boek over al wat een land aan publieke moraal heeft verworven, zoals gelijke behandeling en het discriminatieverbod, getiteld “Moreel erfgoed. Koers houden in een tijd van ontwrichting”.

Anders dan ‘cultureel erfgoed’ à la de Amsterdamse grachtengordel en de molens bij Kinderdijk is moreel erfgoed nog geen bekend begrip. Wel zetten nationale herdenkingen en vieringen publieke beginselen en deugden af en toe in de schijnwerpers.En de praktijk? In de halve eeuw rondom de millenniumwisseling ging veel op de helling. Dit vlot geschreven essay onderzoekt en ontleedt dat. Bas de Gaay Fortman schetst een context van bedreigd moreel erfgoed, zoekt aanknopingspunten voor de publieke moraal vandaag en betrekt die op de aanpak van de grote problemen van onze tijd. Vanuit die praktijk ijkt hij het begrip ‘moreel erfgoed’.

De lezing van Bas de Gaay Fortman op 21 maart a.s. in De Bibliotheek Harderwijk begint om 20.00 uur.  Kaarten à €10,- per stuk zijn te reserveren door een e-mail te sturen aan kaartverkoop@bibliotheeknwveluwe.nl en zijn ook ’s avonds verkrijgbaar in de Bibliotheek.